Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề tài khoa học trọng điểm cấp trường

14/10/2022

Ngày 13/10, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội thảo đề tài khoa học trọng điểm cấp trường với chủ đề “Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng ngắn hạn quản trị nội bộ đơn vị sự nghiệp công lập trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ”. Đề tài do ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra làm chủ nhiệm.

Tại hội thảo, nêu đề dẫn nội dung liên quan đến phạm vi nghiên cứu của đề tài, chủ nhiệm đề tài cho biết, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) là loại hình tổ chức do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hoặc phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định.

Chủ nhiệm đề tài cho biết, theo số liệu nghiên cứu, cả nước hiện nay có khoảng trên 58.000 ĐVSNCL, với hơn 2,5 triệu biên chế (chưa kể đến tổ chức, biên chế trong công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước), trong đó có 57.171 ĐVSNCL đã thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo các mức độ khác nhau.

Về cơ chế tự chủ của các ĐVSNCL được quy định theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP năm 2015 và sau đó là Nghị định 60/2021/NĐ-CP năm 2021 của Chính phủ đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các ĐVSN CL chủ động hơn trong việc thực hiện cơ chế tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tổ chức bộ máy và tự chủ về tài chính, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cho rằng việc nghiên cứu và xây dựng khung chương trình bồi dưỡng ngắn hạn quản trị nội bộ ĐVSNCL trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ là hết sức cần thiết trong gia đoạn hiện nay.

Bên cạnh những thuận lợi mà cơ chế tự chủ mạng lại, các đại biểu cũng chỉ ra nhưng hạn chế của việc thực hiện cơ chế tự chủ như: nhiều văn bản pháp luật về tự chủ của ĐVSNCL chậm được ban hành hoặc chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung, còn có các quy định chưa được hướng dẫn rõ ràng. Công tác đổi mới hệ thống tổ chức các ĐVSNCL còn chậm, quy hoạch mạng lưới ĐVSNCL chủ yếu còn theo đơn vị hành chính, chưa chú trọng quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, đặc điểm vùng miền và nhu cầu thực tế.

Đồng thời, các đại biểu cũng nhấn mạnh thêm, công tác quản trị nội bộ trong ĐVSNCL bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, các văn bản pháp luật, quy chế, quy định về quản trị nội bộ trong các ĐVSNCL còn thiếu, chưa tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, điều hành trong nội bộ của các ĐVSNCL; một số đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện các quy định về quản trị nội bộ trong các ĐVSNCL.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết đề tài khoa học được nghiên cứu để xây dựng bộ giáo trình tài liệu. Nhà trường mong được các đại biểu tiếp tục quan tâm góp ý để nhà trường sớm hoàn thiện được bộ tài liệu cả về phương pháp, hình thức cũng như nội dung. Qua đó, mong muốn Trường Cán bộ Thanh tra góp phần nào vào việc nâng cao hoạt động của các ĐVSNCL trong điều kiện tự chủ theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương. Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cũng hy vọng qua truyền thông báo chí sẽ truyền tải được thông tin đến các nhà hoạch định chính sách để từng bước giải quyết những vấn đề thuộc về quy chế, nội tại của đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới.


VIDEO