Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra họp bình xét khen thưởng năm 2022

22/02/2023

Ngày 21/2, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua khen thưởng bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022 đối với các khối thi đua, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, tính đến ngày 7/2/2023, Vụ Tổ chức Cán bộ, TTCP (Thường trực Hội đồng thi đua) đã nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng của 3/3 khối thi đua bộ, ngành; 20/20 cụm thi đua Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 18/20 thanh tra bộ, ngành (2 đơn vị không đề nghị); 59/63 thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (4 đơn vị không đề nghị) và 20/20 đơn vị thuộc TTCP.

Qua rà soát cho thấy, Bằng khen do thanh tra bộ, ngành, thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị có 11 tập thể lớn do các cụm thi đua suy tôn, 3 tập thể lớn do các khối thi đua suy tôn và 93 tập thể nhỏ. Đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP có 6 tập thể lớn, 24 tập thể nhỏ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 14 tập thể lớn, 47 tập thể nhỏ đạt danh hiệu lao động xuất sắc; 23 tập thể nhỏ được tặng bằng khen. Danh hiệu cá nhân có 472 lao động tiên tiến, 71 chiến sỹ thi đua cơ sở và 41 bằng khen.

Về khen thưởng đột xuất, thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khen thưởng cho 1 tập thể nhỏ vì có thành tích xuất sắc đặc biệt trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, xử lý sau thanh tra; các đơn vị thuộc TTCP để nghị khen thưởng đối với 16 tập thể (trong có 8 tập thể lớn và 8 tập thể nhỏ), 59 cá nhân (trong đó có 19 cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân và 3 cá nhân phối hợp công tác báo cáo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực).

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng đã cho ý kiến về đề nghị khen thưởng của thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cục vụ đơn vị thuộc TTCP. Đồng thời, cho ý kiến đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tặng bằng khen.

Hội đồng cũng xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị tặng Bằng khen của Tổng TTCP đối với thành tích thường xuyên và thành tích đột xuất cho các tập thể nhỏ, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan TTCP.


VIDEO