Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ

21/10/2022

Ngày 20/10, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Tại hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đã thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về các nội dung: tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023...

Báo cáo tại hội nghị về kết quả công tác 9 tháng đầu năm cho thấy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy TTCP đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp với Ban cán sự đảng và lãnh đạo TTCP tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp với Ban cán sự đảng kịp thời xây dựng và  thực hiên các kế hoạch tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết, Ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của cấp trên.

Đảng ủy luôn quán triêt và nhận thức sâu sắc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của TTCP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác đề ra cả về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tập trung đẩy nhanh các cuộc thanh tra đang tiến hành theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ chất lượng thanh tra; quản lý đoàn thanh tra…

Tổng TTCP đề nghị tiếp tục rà soát quy hoạch Chỉ ủy, chi bộ, Ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời lưu ý Văn phòng đảng đoàn thể phối hợp với các đơn vị tập trung kiện toàn bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp; tiếp tục tăng cường vai trò của đảng ủy, chi ủy trong việc kiểm tra, giám sát đẩy mạnh và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan và toàn ngành Thanh tra.


VIDEO