Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị Khu vực lần thứ 11 của Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

12/05/2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do bà Trịnh Như Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế làm Trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị Khu vực lần thứ 11 của Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ACI) diễn ra từ ngày 09-11/5/2023 tại Manila - Philippin theo lời mời của Ban Thư ký Sáng kiến.

Hội nghị ACI lần thứ 11 được xây dựng với chủ đề “Từ dịch bệnh đến hồi phục: Xây dựng các nền kinh tế có khả năng phục hồi nhanh thông qua minh bạch, liêm chính và sự tín nhiệm” với các hoạt động chính bao gồm: (i) Lễ khai mạc cấp cao và Phiên họp toàn thể; (ii) Cuộc họp về chủ đề liêm chính trong kinh doanh; (iii) Cuộc họp của Mạng lưới Liêm chính công (PIN); (iv) Cuộc họp của Mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng (LEN); (v) Cuộc họp lần thứ 25 Ban Điều hành Sáng kiến.

Hội nghị năm nay quy tụ các đại biểu đến từ các cơ quan về liêm chính và chống tham nhũng, các cán bộ thực thi pháp luật, các công tố viên, các nhà hoạch định chính sách, cơ quan giám sát của các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên, cũng như đại diện của khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong khu vực để thảo luận các chính sách liên quan, chia sẻ những công cụ thực tiễn trong phòng chống tham nhũng và các rủi ro liên quan đến liêm chính, đồng thời tăng cường tính minh bạch, liêm chính và sự tín nhiệm để thúc đẩy phục hồi các nền kinh tế.

Trong Phiên khai mạc cấp cao và Phiên thảo luận toàn thể, thông qua cuộc đối thoại với các đại biểu cấp cao đến từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Hội nghị đã xác định những thách thức trong việc tạo dựng lòng tin, sự liêm chính và duy trì môi trường minh bạch để phục hồi kinh tế bền vững trong khu vực và rút ra những bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng COVID-19, đồng thời thảo luận các vấn đề về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, bao gồm các thách thức thực tế như đảm bảo tính ẩn danh, khuyến khích tố giác và xác định, xử lý các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, khẳng định đây là những hành vi cần phải áp dụng chế tài xử phạt thật nặng.

Trong các phiên họp về Liêm chính trong kinh doanh, Hội nghị tập trung chia sẻ, thảo luận về các sáng kiến hành động tập thể với nội dung xoay quanh hợp tác giữa các doanh nghiệp và vai trò của các tổ chức doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trong việc thúc đẩy phòng chống tham nhũng; đánh giá rủi ro liêm chính trong khu vực ngoài nhà nước, đồng thời thảo luận về vai trò của các chính phủ trong việc thực hiện các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các sáng kiến hành động tập thể.

Trong các phiên họp về Liêm chính công, Hội nghị đã thảo luận về đánh giá rủi ro liêm chính trong khu vực nhà nước với những chia sẻ đến từ đại biểu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ủy ban Chống tham nhũng In-đô-nê-xi-a (KPK), Ủy ban Chống tham nhũng Độc lập của Hồng Kông (ICAC) và về tính độc lập của các cơ quan có chức năng liêm chính, phòng chống tham nhũng với chia sẻ của đại diện Ủy ban Chống tham nhũng Bhutan và Văn phòng Công tố Ốt-xơ-trây-li-a. Các phiên họp về Liêm chính công cũng tập trung chia sẻ kết quả đánh giá của Tổ chức Minh bạch quốc tế và thảo luận về quản lý xung đột lợi ích, giới thiệu kinh nghiệm của Hàn Quốc trong vấn đề này.

Tại Cuộc họp Ban điều hành Sáng kiến ACI, Ban Thư ký Sáng kiến mời các quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên và Ban cố vấn của Sáng kiến chia sẻ về những kết quả chính của Hội nghị và thảo luận những định hướng hoạt động tiếp theo. Ban Thư ký và các thành viên của Sáng kiến đề xuất các vấn đề ưu tiên trong giai đoạn mới tập trung vào nâng cao năng lực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong điều tra, phòng ngừa tham nhũng, các chủ đề ưu tiên và phương thức vận hành của Sáng kiến thời gian tới. Các quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên hi vọng Sáng kiến tiếp tục hoạt động hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác khu vực về phòng, chống tham nhũng./.


VIDEO