Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị giao ban TTCP với Thanh tra các bộ, ngành năm 2022

19/10/2022

Ngày 18/10 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban với Thanh tra các bộ, ngành năm 2022. Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành; đại diện Lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan TTCP.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp, TTCP cho biết, 9 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 6.301 cuộc thanh tra hành chính và 157.974 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 52.4 nghìn tỷ đồng, hơn 8,2 nghìn ha đất. Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 5.499 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 3.438 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 9 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 262.177 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với tổng số người được tiếp là 281.581 người về 215.421 vụ việc, có 2.122 đoàn đông người tiếp nhận 301.774 đơn các loại; đã xử lý 278.184 đơn, có 245.324 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 81,3%.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, các bộ, ngành, địa phương mở 80.157 lớp cho 2.733.312 lượt cán bộ, nhân dân tham gia; xuất bản 515.558 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, đại diện Thanh tra các bộ, ngành đã nêu khái quát về kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm của đơn vị mình cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Đồng thời, chia sẻ về những giải pháp để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Đại diện lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành cũng như lãnh đạo các cục, vụ thuộc TTCP cho rằng, thời gian qua, tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra đã được khắc phục. Các đơn vị đã có sự phối kết hợp đạt kết quả cao trong hoạt động.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn đánh giá cao các ý kiến tham gia tại Hội nghị. Đồng thời, hoan nghênh và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí là lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng định hướng, xây dựng kế hoạch cụ thể theo định hướng của TTCP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm và triển khai  hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đối với một số ý kiến của đại biểu liên quan đến các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn yêu cầu Vụ Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Pháp chế rà soát tham mưu cho lãnh đạo TTCP triển khai thực hiện. Cục IV tham mưu Lãnh đạo TTCP có văn bản hướng dẫn các bộ ngành, địa phương thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Vụ I chủ trì phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tránh chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra.


VIDEO