Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hà Tĩnh: Rà soát các vụ KN,TC toàn tỉnh

18/06/2012

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh tại Văn bản số 1762/UBND-NC.

Theo đó, yêu cầu người đứng đầu đề cao trách nhiệm, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) thuộc thẩm quyền, không để phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Người đứng đầu chính quyền và cơ quan phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC tại đơn vị. Đối với những địa phương, đơn vị để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp hoặc để đơn thư tồn đọng kéo dài không xử lý, giải quyết thì người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền phải chịu trách nhiệm.
Đối với những địa phương đang triển khai các dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phải công khai minh bạch trong tất cả các khâu để dân biết. Khi phát sinh các thắc mắc, KN, người có trách nhiệm phải trực tiếp làm việc với dân, lắng nghe các ý kiến của nhân dân để giải quyết thấu đáo, hợp tình, hợp lý, đúng chính sách pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tập trung nghiên cứu trả lời kịp thời đối với những nội dung KN liên quan đến phạm vi, lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành. 
UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao Thanh tra tỉnh thành lập Tổ công tác tiến hành tổng rà soát các vụ việc KN,TC trên phạm vi toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, tham mưu các biện pháp giải quyết để tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý các vụ việc. 
Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao trách nhiệm cho các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ triển khai một số nội dung cụ thể để nâng cao hiệu quả giải quyết KN,TC nhằm ổn định tình hình trên địa bàn. Đối với những đối tượng lợi dụng dân chủ để lôi kéo, xúi giục, tổ chức đông người đi khiếu kiện phải có các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn, lập hồ sơ, khởi tố điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Theo báo Thanh tra


VIDEO