Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong ngành Thanh tra nhà nước

19/03/2021

Ngày 15/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 410/TTCP-TCCB về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong ngành Thanh tra nhà nước.

Toàn văn Văn bản và tài liệu có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO