Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Giao ban Thanh tra Bộ, ngành Quý IV-2021

13/11/2021

Ngày 12/11,2021, tại Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì Hội nghị giao ban các bộ, ngành Trung ương quý IV/2021. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP) và lãnh đạo Thanh tra một số bộ, ngành Trung ương.

Theo báo cáo tổng hợp của TTCP, 10 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 5.273 cuộc thanh tra hành chính và 139.893 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua các kết luận thanh tra đã ban hành cho thấy: Đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 45.665 tỷ đồng và 6.878 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi 11.494 tỷ đồng và 3.378 ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 34.171 tỷ đồng và 3.500 ha đất; ban hành 99.913 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2.464 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.246 tập thể, 4.194 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 216 vụ việc, 152 đối tượng.

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 249.468 lượt với 268.054 công dân đến trình bày 249.468 vụ việc, có 2.216 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 276.905 đơn, đã xử lý 261.047 đơn, có 229.388 đơn đủ điều kiện xử lý.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 14.462/19.789 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 40,9 tỷ đồng, 43,9 ha đất; trả lại quyền lợi cho nhiều tổ chức, cá nhân, kiến nghị xử lý 405 người.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân, xuất bản nhiều hang nghìn đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP; triển khai xây dựng Đề án, Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập, dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập; tham mưu Chính phủ ban hành Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 phục vụ kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV.

TTCP ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của TTCP triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi); xây dựng, hoàn thiện 3 nghị định; ban hành 7 thông tư; tiếp tục xây dựng 1 Thông tư…

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành cơ bản đồng tình với báo cáo kết quả thanh tra 10 tháng đầu năm của TTCP. Các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thanh tra như: Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; vấn đề chồng chéo trong quá trình thanh tra của các ngành, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp pháp nhằm hạn chế, khắc phục những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất tâm huyết của đại diện Thanh tra các bộ, ngành. Phó Tổng Thanh tra cho biết, TTCP tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các bộ, ngành và sẽ có ý kiến, giải pháp cụ thể đối với những kiến nghị, đề xuất của Thanh tra các bộ, ngành.

Thay mặt TTCP, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy ghi  nhận và đánh giá cao sự cố gắng cũng như khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng Thanh tra các bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2021 với kết quả rất khả quan, đặc biệt đối với Thanh tra một số bộ, ngành, một số Đoàn thanh tra của TTCP mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 rất khó khăn nhưng đã rất cố gắng khắc phục để thực hiện nhiệm vụ khi được Thủ tướng Chính phủ giao cũng như Thủ trưởng các bộ, ngành giao. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy khẳng định, trong khuôn khổ Hội nghị giao ban, các ý kiến đã đưa ra thực trạng những khó khăn vướng mắc và đề ra được nhiều giải pháp khắc phục, trong đó đề xuất liên quan đến một số khó khăn vướng mắc trong việc xử lý tình trạng chồng chéo trong quá trình thanh tra; TTCP sẽ ghi nhận những đề xuất cũng như đề nghị của Thanh tra các bộ, ngành, với chức năng thẩm quyền của mình, TTCP sẽ sớm quan tâm và có giải pháp cụ thể để hạn chế đến mức thấp nhất  tình trạng này; TTCP sẽ có những động tác cũng những giải pháp để phục vụ cho việc xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra, thực hiện sớm công tác giao ban định kỳ; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để xử lý việc chồng chéo trong quá trình thanh tra; TTCP sẽ sớm nhất có văn bản hướng dẫn cũng như chỉ đạo chung cụ thể hơn về công tác thanh tra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới và kế hoạch công tác năm 2022, Trong đó lưu ý việc hướng dẫn chỉ đạo chung về công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

 


VIDEO