Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy (gói 15) thuộc gói thầu Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

15/02/2012

Mục tiêu : trang bị hệ thống thang máy

Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư mua sắm thiết bị

Loại dự án: mua sắm thiết bị

Chủ đầu tư: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ

Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2013

Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách Nhà nước

Tình trạng dự án: Đang triển khai


VIDEO