Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục I tổng kết công tác năm 2022

23/12/2022

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I), Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2022 cho thấy, do có sự đoàn kết thống nhất về công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cục và cấp ủy, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức của Cục, luôn bám sát định hướng, chương trình, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ (TTCP) trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), sự phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan và cá địa phương trong khu vực, Cục I đã hoàn thành tốt, kịp thời các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, năm 2022 căn cứ vào kế hoạch được giao lãnh đạo Cục cùng cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện; đồng thời tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết luận các cuộc thanh tra trước chuyển tiếp.  Cục có tổng số 11 cuộc thanh tra, kiểm tra (3 cuộc theo kế hoạch năm 2022, 1 đoàn công tác kiểm tra, rà soát, xử lý khó khăn vướng mắc theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ tại Hà Nội, 2 cuộc thanh tra đột xuất, 5 cuộc kỳ trước chuyển sang.

Hiện nay, Cục I đã trình lãnh đạo TTCP ký ban hành kết luận 2 cuộc và tiến hành công bố công khai kết luận thanh tra 1 cuộc; tiếp tục hoàn thiện báo cáo, kết luận 6 cuộc và đang triển khai 2 đoàn thanh tra đột xuất.

Về công tác giải quyết KNTC, Cục I xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên và luôn được ưu tiên bố trí lực lượng và kịp thời triển khai thực hiện khi được giao. Tham mưu giải quyết các vụ việc KNTC, Cục cũng đã làm tốt việc nắm tình hình, bộ phối hợp với Ban Tiếp công dân TW chuẩn bị nội dung phục vụ công tác tiếp dân định kỳ của Tổng Thanh tra, chuẩn bị nội dung, tham dự các buổi đối thoại.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí của tập thể lãnh đạo Cục, mà đứng đầu là đồng chí Cục trưởng; cũng như sự quyết tâm, trách nhiệm, chịu khó, vượt khó khăn của toàn thể cán bộ, công chức, nhờ đó mà các mặt công tác trong năm đã hoàn thành tốt.

Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liên chỉ đạo, năm 2023, Cục I cần nỗ lực hơn nữa, bởi nhiệm vụ công việc ngày càng yêu cầu chất lượng cao hơn. Đặc biệt, tinh thần, trách nhiệm nêu gương nhất là của người đứng đầu, cấp ủy và lãnh đạo để chỉ đạo tốt các mặt công tác; quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; các cuộc thanh tra cần đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian; bố trí Trưởng đoàn và thành viên đoàn thanh tra hợp lý; phổ biến, quán triệt cụ thể Quyết định 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Thanh tra Chính phủ quy định về  tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp công dân Trung ương để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, cũng như tham mưu Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong các cuộc tiếp công dân định kỳ./.


VIDEO