Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công khai Kết luận thanh tra tại tỉnh Hưng Yên

01/04/2021

Ngày 01/04/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công khai Kết luận thanh tra số 289/KL-TTCP, ngày 26/02/2021 về thực hiện quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ và việc chấp hành và việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2011-2018. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cùng đại diện lãnh đạo một số huyện, thị và sở, ngành có liên quan tham dự

Thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố công khai Kết luận thanh tra số 289/KL-TTCP ngày 26/02/2021của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ và việc chấp hành và việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2011-2018; công khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh lưu ý một số nội dung mà UBND tỉnh Hưng Yên cần chú ý trong việc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ; cần đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ đầu tư, người dân và nhà nước trong việc xây dựng các trung tâm thương mại và chợ tránh gây khiếu nại, tố cáo phức tạp; có đề án về khai thác cát để vừa khai thác hết tiềm năng tài nguyên khoáng sản vừa bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Thay mặt tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực được thanh tra và lãnh đạo tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thanh tra Chính phủ

                                                                                                           PV        

 

 


VIDEO