Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác QLNN về xăng dầu

21/10/2022

Ngày 21/10, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu.

Theo Quyết định số 396/QĐ-TTCP ngày 13/10/2022, Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Dương Quốc Huy, Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2022, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy cho biết cuộc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của TTCP. Phó Tổng TTCP yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện nhiệm vụ khách quan theo đúng đề cương kế hoạch thanh tra đã được Tổng TTCP phê duyệt.

Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy đề nghị các Bộ, ngành và các doanh nghiệp chỉ đạo các đơn vị phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đồng thời lưu ý trong quá trình thanh tra, các thành viên Đoàn Thanh tra, đối tượng thanh tra phải bảo mật thông tin, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị.

 


VIDEO