Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra tại TP Cần Thơ

27/10/2023

Ngày 27/10, tại thành phố Cần Thơ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Cần Thơ. Dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện và các đơn vị có liên quan, các thành viên của Đoàn thanh tra và thành viên tổ Giám sát của Thanh tra Chính phủ.

Theo Quyết định số 595/QĐ-TTCP, Đoàn thanh tra sẽ thanh tra về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai tại TP Cần Thơ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2022. Thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. 

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt. Phó Tổng thanh tra Đặng Công Huẩn yêu cầu, Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị; làm việc một cách minh bạch, công khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc, tổ chức hoạt động Đoàn thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cũng đề nghị UBND TP Cần Thơ phối hợp với Đoàn thanh tra, cử đầu mối làm việc với Đoàn, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn thanh tra làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt UBND TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp thu toàn bộ ý kiến của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối thường xuyên liên hệ và làm việc với Đoàn thanh tra. Yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện để Đoàn thanh tra làm việc, phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh chế độ bảo mật thông tin.


VIDEO