Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch tại Bộ Y tế

22/12/2022

Ngày 22/12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức công bố Kết luận thanh tra thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì buổi công bố.

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Diêm Đăng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III), Trưởng đoàn thanh tra đã trình bày toàn văn Kết luận thanh tra số 1066/KL-TTCP ngày 15/11/2022 của Tổng TTCP. Kết luận thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và gửi các đơn vị tại Văn bản số 4473/VPCP ngày 12/12/2022.

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho biết, công bố Kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh ghi nhận sự hợp tác của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đối với Đoàn thanh tra. Đồng thời chia sẻ với ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chưa có tiền lệ.

Phó Tổng Thanh tra giao Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện Kết luận thanh tra. Đồng thời mong rằng, những kiến nghị tại Kết luận thanh tra sớm được Bộ Y tế cùng các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện để TTCP tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 


VIDEO