Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Chỉ đạo giải quyết khiếu nại của một số hộ dân tại Hà Nam, Hà Nội

19/03/2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ kiểm tra, kết luận khiếu nại; việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Hồng Ngọc và tình trạng đơn, thư khiếu nại ở xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; tổ chức đối thoại công khai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Chương trình tiêu điểm "Những bất cập trong quản lý đất đai" ngày 28/2/2012 của Đài Truyền hình Việt Nam phản ảnh khiếu nại của ông Lê Hồng Ngọc và thực trạng đơn thư khiếu nại ở xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam về việc cưỡng chế thu hồi đất, bồi thường thiệt hại khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục xã Tiên Tân.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ kiểm tra, kết luận khiếu nại; việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Hồng Ngọc và tình trạng đơn, thư khiếu nại ở xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; tổ chức đối thoại công khai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của nhân dân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của một số hộ dân phố Nguyễn Trung Trực, Hàng Than, Quán Thánh liên quan đến việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao, có văn bản trả lời người khiếu nại, tố cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2012.

Theo Chinhphu.vn

VIDEO