Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Các cuộc họp trong khuôn khổ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) từ 10-18/6/2023

30/06/2023

Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTCP ngày 16/5/2023 của Thanh tra Chính phủ, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ đã tham dự Cuộc họp lần thứ 14 của Nhóm Đánh giá thực thi UNCAC và Cuộc họp lần thứ 14 Nhóm Công tác Liên chính phủ mở rộng về Phòng ngừa tham nhũng từ ngày 12-16/6/2023 tại Viên, Áo

Các cuộc họp diễn ra trong thời gian 05 ngày, dưới sự điều hành của Ông Amr Adel Hosny (Ai Cập), Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023 với sự tham dự trực tiếp  trực tuyến của khoảng 250 đại diện từ 103 quốc gia thành viên; ngoài ra còn có đại diện các cơ quan, tổ chức khu vực châu Âu và châu Mỹ La-tinh và các cơ quan của Liên hợp quốc, và quan sát viên của của các hiệp hội, tổ chức liên chính phủ.

Phiên họp lần này của Nhóm Đánh giá thực thi UNCAC và Nhóm Công tác Liên chính phủ mở rộng về Phòng ngừa tham nhũng đã tập trung thông tin, thảo luận về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Cơ chế Đánh giá thực thi UNCAC, tiến độ thực hiện các nghĩa vụ quốc gia của các Quốc gia thành viên; việc thực hiện một số nghị quyết đã ban hành của Hội nghị các Quốc gia thành viên và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Cuộc họp dành thời lượng đáng kể để Ban thư ký thông tin cho các Quốc gia thành viê về tiến độ thực hiện các nghĩa vụ quốc gia của các Quốc gia thành viên tính đến thời điểm hiện tại và cùng thảo luận về những vấn đề đặt ra trong giai đoạn chuyển tiếp giữa giai đoạn đánh giá và sau đánh giáCác phiên thảo luận sau đó tập trung xoay quanh 03 nội dung cụ thể gắn liền với các nghị quyết đã ban hành của Hội nghị các Quốc gia thành viên, bao gồm: Mối liên hệ giữa các phương pháp phòng ngừa và thực thi pháp luậtTăng cường vai trò của cơ quan kiểm toán tối cao trong công tác phòng, chống tham nhũng; và Những điển hình, bài học kinh nghiệm và thách thức trong việc định kỳ đánh giá hiệu lực, hiệu quả của các giải pháp, chính sách phòng, chống tham nhũng

Tại Cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí thông qua báo cáo cuộc họp và xác định những vấn đề cần được ưu tiên thảo luận trong thời gian tới, cụ thể bao gồm: Quy tắc ứng xử của công chức (Điều 8, UNCAC), Khu vực tư nhân (Điều 12, UNCAC), Sự tham gia của xã hội (Điều 13) và Các biện pháp phòng, chống rửa tiền (Điều 14).

Đoàn Việt Nam đã tham dự đầy đủ tất cả các phiên họp và gặp mặt Đại sứ Việt Nam tại Áo bên lề Cuộc họp để trao đổi về công tác phòng, chống tham nhũng và thực thi Công ước Liên hợp quốc của Việt Nam.


VIDEO