Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2022

24/03/2022

Ngày 24/3, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức Lễ bế giảng lớp nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2022 cho 102 học viên là cán bộ chủ chốt đến từ 11 bộ, ngành và 26 tỉnh/thành phố trên cả nước. Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lớp nghiệp vụ Thanh viên cao cấp à K2022 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Sau gần một tháng nghiên cứu và học tập, các học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề về các lĩnh vực: Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước cấp tỉnh, cấp bộ; Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước; Một số vấn đề về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; Thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay; Thanh tra cổ phần hóa Doanh nghiệp; Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổng kết khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu trong đó: 41 học viên đạt điểm xuất sắc, 59 học viên đạt điểm giỏi, 2 học viên đạt loại khá. Căn cứ vào kết quả học tập, ý thức chấp hành nội quy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đã quyết định cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp năm 2022 cho 102 học viên. Quyết định tặng giấy khen và kỷ niệm chương cho 30 học viên đạt kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh hoan nghênh tinh thần học tập của các học viên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành chương trình học trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhấn mạnh vai trò của khóa học trong việc bồi dưỡng, trang bị cho các học viên các phương tiện, kiến thức để trở thành người lãnh đạo, quản lý, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh hy vọng trên cơ sở các kiến thức được trang bị, các học viên sẽ vận dụng tốt vào thực tế để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần của mình vào công cuộc đổi mới và phát triển của ngành Thanh tra.


VIDEO