Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bế giảng Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2024

19/04/2024

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức Lễ bế giảng khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp cho 87 học viên là cán bộ chủ chốt đến từ Thanh tra các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu bế giảng khóa học.

Sau gần một tháng học tập tại Trường Cán bộ Thanh tra, các học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề giảng dạy và 5 chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế, bao gồm: Tư duy chiến lược trong công tác thanh tra của thanh tra viên cao cấp; Chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan thanh tra; Chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của cơ quan thanh tra nhà nước; Chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra diện rộng; Kỹ năng xây dựng đề án về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước; Quản lý, phát triển đội ngũ công chức thanh tra đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; Quản trị rủi ro trong hoạt động thanh tra; Tổng kết thực tiễn và xây dựng thể chế trong công tác thanh tra; Báo cáo kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong công tác thanh tra; Báo cáo kinh nghiệm thực tế về công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Báo cáo kinh nghiệm thực tế về công tác thanh tra trong các lĩnh vực: Quản lý sử dụng đất đai; Quản lý dựu án đầu tư xây dựng; Tài chính, ngân sách, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Báo cáo kinh nghiệm thực tế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo kinh nghiệm thực tế về công tác phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo kết quả toàn khoá học cho thấy, 100% học viên đạt yêu cầu. Căn cứ vào kết quả học tập, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường,  Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đã quyết định cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2024 cho 87 học viên. Trong đó, có 20 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của lớp. Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đã quyết định tặng giấy khen và kỷ niệm chương cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chúc mừng các học viên hoàn thành khoá học. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của khóa học trong việc bồi dưỡng, trang bị cho các học viên các phương tiện, kiến thức để trở thành người lãnh đạo, quản lý của ngành Thanh tra.

Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra bày tỏ hy vọng trên cơ sở các kiến thức được trang bị, các học viên sẽ vận dụng tốt vào thực tế để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần của mình vào công cuộc đổi mới và phát triển của ngành Thanh tra.


VIDEO