Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

15/09/2020

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 48 của UBTVQH, chiều ngày 14/9, thừa ủy quyền của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã báo cáo UBTVQH về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Báo cáo tại Phiên họp, Thừa Ủy quyền của Chính phủ, Tổng Thanh Tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy định của pháp luật và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tình hình khiếu nại, tố cáo tiếp tục có xu hướng giảm trên hầu hết các tiêu chí cơ bản. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là góp phần phục vụ thành công đại hội đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phục hồi nền kinh tế trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư có nhiều tiến bộ, nhiều đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng truyền hình trực tuyến, nhất là trong thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid-19. Việc tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp nhìn chung đã có chuyển biến tích cực. Một số địa phương đã xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế đối thoại của người đứng đầu. Công tác tiếp công dân phục vụ đại hội đảng bộ các cấp được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt hiệu quả tích cực. Chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được nâng lên. Nhiều địa phương đã có cách làm mới, dân chủ, qua đó đã giải quyết đúng pháp luật, có lý có tình, dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ cấp cơ sở. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền và tỷ lệ thực hiện quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao hơn mục tiêu đề ra. Việc thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được tập trung, đạt nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được đổi mới, đa dạng hóa. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được thúc đẩy.

Tuy nhiên, theo Tổng Thanh Tra Chính phủ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế, trong đó có những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trước đó nhưng chưa được khắc phục triệt để, có những tồn tại, hạn chế do ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ yếu là: Chính sách, pháp luật ở một số lĩnh vực còn bất cập, chưa phù hợp, làm phát sinh khiếu nại, tố cáo nhưng chưa được hoàn thiện kịp thời; Một số địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân của người đứng đầu; chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; công tác xử lý đơn thư còn chậm và có sai sót; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền còn chậm, có sai sót, nhất là ở cấp cơ sở. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa đạt mục tiêu đề ra. Số cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2019, hiệu quả còn hạn chế; Một số địa phương chưa tích cực rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng hoặc chậm thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Công tác phối hợp giải quyết trong một số trường hợp còn hạn chế, bất cập và thiếu chặt chẽ.

Cũng tại Phiên họp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Tòa án nhân dân tối cao; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng báo cáo về công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp,

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBTVQH tiếp tục nghe các báo cáo thẩm tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan. Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thay mặt Thường trực Ủy ban Pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các Bộ, ngành, địa phương và thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm qua đã có những chuyển biến tốt hơn so với các năm trước, số lượt người, số đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo cũng như số lượng vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đều giảm. Qua đó góp phần tạo bầu không khí phấn khởi chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự phục vụ tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, báo cáo đã đánh giá những mặt làm được, chưa làm được; tuy nhiên, một số đánh giá, nhận định về những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong các Báo cáo trước đây vẫn được lặp lại. Báo cáo chưa làm nổi bật lên được những tồn tại, hạn chế, bất cập này đã được Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương khắc phục ở mức độ nào, kết quả đến đâu, lý do tại sao chưa khắc phục được.

Về số liệu báo cáo, mặc dù kỳ báo cáo từ 01/8/2019 đến 31/7/2020 và theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, thời hạn gửi báo cáo là hết ngày 10/8/2020, nhưng theo phản ánh trong Báo cáo thì các Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa gửi đầy đủ báo cáo, thống kê số liệu để tổng hợp, nên khó đưa ra được những đánh giá, nhận định một cách toàn diện, chính xác. Do đó, đề nghị các số liệu trong Báo cáo cuối cùng của Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội cần được cập nhật, bổ sung cho đầy đủ.


VIDEO