Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

25/06/2020

Ngày 24/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 999/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO