Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

16/07/2020

Ngày 15/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1152/TTCP-C.IV về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
 

Tài liệu đính kèm:


VIDEO