Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023

15/09/2023

Ngày 11/9/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO