Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo công tác Cải cách hành chính quý III năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

22/09/2022

Ngày 20/9/2022, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo công tác Cải cách hành chính quý III năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO