Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ba Đình (Hà Nội): Tập trung thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước

13/03/2012

Năm 2011, toàn quận Ba Đình đã thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình và chỉ đạo của UBND thành phố và Thanh tra thành phố. Qua đó, một số đơn vị trên địa bàn, các cơ quan chức năng đã đôn đốc và thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 12,7 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2011, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của quận được duy trì và đẩy mạnh. Trong năm, toàn quận tiếp 1.345 lượt công dân đến KN,TC, phản ánh, kiến nghị; đã thụ lý giải quyết 22 vụ. Số đơn thư phát sinh trong năm đều được các cấp, các ngành giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Qua giải quyết KN,TC đã điều chỉnh bổ sung tiền hỗ trợ cho 6 hộ dân gần 211 triệu đồng. 

Năm 2012, UBND quận Ba Đình sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của các phòng, ban, ngành và UBND các phường trực thuộc.

Đối với Thanh tra quận, nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý sử dụng đất đai; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác chống thất thu ngân sách Nhà nước; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan trong việc thực hiện Luật Thanh tra và Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

Các phòng, ban, ngành thuộc quận sẽ thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao như: Các dự án, công trình sử dụng ngân sách Nhà nước; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các chủ đầu tư được giao đất, cho thuê đất; quản lý sau cấp phép xây dựng; quản lý y tế, văn hóa, giáo dục… 

UBND các phường thì tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép; kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh dịch vụ; kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, việc chống thất thu ngân sách Nhà nước. 

Năm nay, UBND quận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tiếp dân” của Chính phủ; phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Quận ủy, HĐND và UBND quận. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tập trung xem xét kịp thời, đúng pháp luật các KN,TC trong giải phóng mặt bằng. Trong năm 2012, toàn quận phấn đấu xem xét, giải quyết trên 90% vụ việc KN,TC phát sinh và 80% vụ KN,TC tồn đọng.

 

                                                                 Theo báo Thanh tra


VIDEO