Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

50% tổ chức bị thanh tra có vi phạm

07/02/2012

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị thu hồi hơn 70 tỉ đồng thanh toán sai.

Qua thanh kiểm tra ở các địa phương, đã phát hiện trên 3.200 cá nhân, tổ chức có vi phạm, chủ yếu trong lĩnh vực môi trường và khai khoáng, chiếm gần 50% số đơn vị được thanh kiểm tra. Các đoàn thanh kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, kiến nghị xử phạt trên 44 tỉ đồng, truy thu trên 70 tỉ đồng, thu hồi gần 60 ha đất sử dụng sai mục đích hoặc chậm đưa vào sử dụng. Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2012, Bộ TN&MT ngày 6-1 cho biết như trên.

Theo Thanh tra Bộ TN&MT, việc thanh kiểm tra trên diện rộng về đất đai đối với các dự án khu đô thị trên cả nước còn chậm. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra còn hạn chế, hiệu lực của công tác thanh tra chưa cao...

Năm 2012, ngành TN&MT sẽ chú trọng thanh kiểm tra đất đai, môi trường, khai khoáng tại 33 tỉnh, thành.

Năm 2012, Bộ Xây dựng đã thành lập 23 đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã đề nghị các chủ đầu tư thu hồi số tiền đã thanh toán sai trên 71 tỉ đồng, đề nghị giảm trừ quyết toán trên 19 tỉ đồng, thu hồi nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ để xử lý trên 9 tỉ đồng, đã xử phạt vi phạm trên 7 tỉ đồng.

Theo:  phapluattp.vn

VIDEO