Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đồng Tháp: Thu hồi hơn 1,9 tỷ nợ tiền thuê đất

13/03/2012

Qua thanh tra chuyên đề diện rộng về quy hoạch và quản lý, sử dụng đất (SDĐ) trên địa bàn, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp phát hiện 1,95 tỷ đồng và hơn 836,3ha đất sai phạm.

Theo báo cáo tổng kết năm 1999, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư, lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.

Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ cho thấy, giai đoạn 1 (2001 - 2005) Đồng Tháp có diện tích tự nhiên hơn 323,8 nghìn ha, giai đoạn 2 (2006 - 2010) diện tích tự nhiên lại lên tới 337,4 nghìn ha. Sự chênh lệch tăng diện tích đất tự nhiên do phương pháp tính toán dựa trên bản đồ địa chính chính quy chỉ có thị xã Cao Lãnh, các huyện Hồng Ngự và Cao Lãnh. Các huyện còn lại chỉ tính theo bản đồ giải thửa nên không chính xác.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SDĐ các loại chưa đạt so với quy hoạch SDĐ. Dự báo nhu cầu đất ở tại đô thị chưa sát với thực tế, chưa tính toán chính xác khả năng huy động các nguồn kinh phí để đầu tư hoặc định hướng quy hoạch chưa sát với thực tiễn, chưa kêu gọi được các nhà đầu tư…

Trong SDĐ, hầu hết các ngành, địa phương chưa chú trọng đầy đủ công tác quy hoạch, quản lý SDĐ, dẫn đến việc thực hiện chưa đồng bộ, thống nhất. Các chỉ tiêu đề ra chưa sát với nhu cầu thực tiễn. Chưa dự báo, nhận định chính xác được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho từng giai đoạn nên phải điều chỉnh quy hoạch.

Thanh tra tỉnh còn chỉ ra không ít sai phạm như việc cho thuê đất đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện chưa đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai. Công tác quản lý đất công, đất các cụm tuyến dân cư ở một số xã tại các huyện còn lỏng lẻo. Nhiều trường hợp để người dân lấn chiếm chưa có biện pháp xử lý kịp thời.
Tại huyện Hồng Ngự, người dân đã tự bao chiếm hơn 5,3ha đất công; cho mượn hơn 6ha đất trái thẩm quyền; chưa lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định hơn 253,6ha quỹ đất 5%. Một số cá nhân còn nợ hơn 1,2 tỷ đồng tiền thuê đất bãi bồi. Chưa xác định lập thủ tục quản lý đất hộc lộ tuyến cụm dân cư của các xã, diện tích hơn 130,1ha, chưa có biện pháp ngăn chặn nên để cho các hộ dân bao chiếm, sử dụng.
 
Huyện Cao Lãnh có xã Phương Trà không kê khai đăng ký quyền sử dụng hơn 2,6ha đất công; giao đất, cấp đất trái thẩm quyền hơn 1,1ha, cho thuê đất sai thẩm quyền 0,69ha.
 
Huyện Thanh Bình có 4 dự án nuôi trồng thuỷ sản lấn chiếm hơn 5,1ha đất công, 3 dự án ngoài quy hoạch.
 

Huyện Tân Hồng có 7 dự án thực hiện ngoài quy hoạch.

Huyện Tháp Mười cho thuê đất nông nghiệp không qua đấu giá, thời gian dài hơn so với quy định…

Nguyên nhân dẫn đến các sai phạm trên là do công tác quản lý cho thuê đất còn lỏng lẻo, chưa kiểm tra kịp thời những trường hợp vi phạm trong SDĐ thuộc địa phương mình quản lý. Ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã chưa phối hợp chặt chẽ, còn nhiều thiếu sót trong quản lý đất công để cho một số đối tượng SDĐ lấn chiếm.
Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, xác định lại đơn giá cho thuê đất đối với những đơn vị, tổ chức để bảo đảm đúng quy định hiện hành. Những trường hợp chuyển mục đích SDĐ, thuê đất cố ý không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định hoặc những trường hợp thuê đất trong thời gian dài không sử dụng, đề nghị chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát thực hiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 1,9 tỷ đồng do nợ tiền thuê đất, cho thuê đất không đúng theo giá quy định và 25,37/836,348ha đất có sai phạm.
 

                                                                   theo Báo Thanh tra


VIDEO