Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Điện Biên: Kiến nghị xử lý gần 7 tỷ đồng sai phạm

29/03/2012

Trong 2 năm 2010, 2011, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tập trung thanh tra việc tổ chức quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng các công trình theo Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn tại 122/141 dự án (D.A), với tổng nguồn vốn đầu tư được thanh tra là 608,9 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2008 - 2012, trên địa bàn tỉnh Điện Biên được đầu tư xây dựng 2.774 phòng học để thay thế phòng học tạm, phòng học 3 ca, phòng học bán kiên cố xuống cấp trầm trọng và 47.904m2 nhà công vụ cho giáo viên, tương đương với 1.996 phòng công vụ. 
Từ năm 2008 - 2010, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đầu tư 141 D.A với quy mô 1.138 phòng học (đạt 41%) và 893 phòng công vụ (đạt 45%). Tổng mức đầu tư cho 141 D.A này ước đạt 667 tỷ đồng. 
 
Kết quả thanh tra cho thấy, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đúng tinh thần Quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ. Các D.A đều nằm trong danh mục đã đăng ký và được Chính phủ phê duyệt. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chính phủ chỉ được sử dụng đầu tư xây dựng nhà lớp học và nhà công vụ. Các nội dung như san lấp, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phụ trợ được đầu tư bằng nguồn kinh phí của địa phương. Việc triển khai đầu tư các công trình trường, lớp học theo Đề án đã góp phần quan trọng và thiết thực trong công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn. 
 
Tuy nhiên, qua thanh tra cũng chỉ ra nhiều hạn chế. Đó là: Tiến độ thực hiện D.A đầu tư phần lớn bị chậm, do địa điểm xây dựng công trình là các địa bàn khó khăn, giao thông không thuận lợi, mặt bằng để xây dựng công trình không đủ theo thiết kế phải cải tạo. 
 
Ngoài ra, việc san ủi lớn trong khi kinh phí san lấp được cấp còn hạn chế, các công trình xây dựng thuộc Đề án tương đối nhiều, được triển khai trong thời gian ngắn. Đây là những công trình nhỏ lẻ, do vậy các doanh nghiệp tư vấn ngoài tỉnh ít tham gia, trong khi năng lực của doanh nghiệp tư vấn trên địa bàn tỉnh còn yếu, dẫn đến chất lượng hồ sơ D.A còn hạn chế. Nhiều D.A xảy ra tình trạng nhà thầu tư vấn đo bóc khối lượng sai so với hồ sơ thiết kế; tính trùng, tính sai khối lượng trên dự toán so với hồ sơ thiết kế kỹ thuật… 
 
Chương trình kiên cố hóa sử dụng thiết kế nhà mẫu đối với nhà lớp học, nhà công vụ chưa được các chủ đầu tư áp dụng hoàn toàn dẫn đến lãng phí lập D.A. Hoặc có những trường hợp áp dụng song không điều chỉnh chi phí theo hệ số sử dụng mẫu. Đây là nguyên nhân làm tăng giá trị dự toán công trình, tăng giá trị gói thầu được duyệt.
Các D.A đầu tư theo Đề án Kiên cố hóa được UBND tỉnh giao cho phòng giáo dục các huyện, thị xã làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư được phép thuê các doanh nghiệp tư vấn điều hành và quản lý D.A. Tuy vậy, các đơn vị tư vấn điều hành chưa thực hiện hết trách nhiệm theo quy định, trong khi đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư của phòng giáo dục huyện còn hạn chế về kinh nghiệm, năng lực dẫn đến không kiểm soát được chất lượng công việc của doanh nghiệp tư vấn và của nhà thầu thi công xây dựng…
Bên cạnh đó, hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu thiếu các thông tin cần thiết về yêu cầu của vật liệu, quy cách, tiêu chuẩn, chất lượng vật tư, thiết bị. Hồ sơ dự thầu thiết bị kèm theo D.A như bàn ghế học sinh, giáo viên; hồ sơ thẩm định giá và dự thầu không xác định rõ quy cách, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa và nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa thiết bị, dẫn đến việc kiểm soát giá trúng thầu gặp nhiều khó khăn. Một số thiết bị trường học không bảo đảm chất lượng đã phải yêu cầu thay thế, sửa chữa.
Qua thanh tra 122 D.A, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị xử lý hơn 6,8 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,6 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ qua thanh toán gần 1,2 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác thu hồi đạt 85,3% giá trị cần phải thu hồi.
 
                                                                       Theo báo Thanh tra

VIDEO