Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đắk Lắk: Phát hiện 776 triệu đồng sai phạm

09/03/2012

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 2, đã triển khai 3 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 15 đơn vị, phát hiện 11 đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng giá trị 776 triệu đồng. Trong đó, sai phạm về kê khai nộp thuế là 391 triệu đồng, sai phạm khác là 385 triệu đồng. Bên cạnh đó, đã kết luận 3 cuộc từ kỳ trước chuyển sang.

Ngành đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 499 triệu đồng, giảm cấp phát kinh phí năm sau 10 triệu đồng, còn lại 267 triệu đồng các đơn vị sai phạm phải điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, thanh tra các sở, ngành đã triển khai và kết thúc 22 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, xây dựng, môi trường… tại 22 lượt đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện 4 đơn vị và cá nhân có sai phạm; lập biên bản đề nghị ngừng thi công 3 công trình, đề nghị tháo dỡ 1 công trình.
 
Theo Báo Thanh tra

VIDEO