Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2022 -2025

16/09/2022

Ngày 15/9, Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, cùng với sự cố gắng của toàn thể đang viên, Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã triển khai cơ bản toàn diện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận…của cấp trên và đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động như: Công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, lãnh đạo Chi bộ và lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp tục đoàn kết, không ngừng đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ luôn là một tập thể vững mạnh toàn diện, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ. Theo đó, phấn đấu đạt 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách. Hàng năm chi bộ đều đạt tiêu chuẩn Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”. 100% đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và chính sách, pháp luật của Nhà nước;…

Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Lê Tiến Đạt cho rằng, Chi bộ cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Quán triệt đầy đủ, kịp thời và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hoạt động của các cấp uỷ đảng trong hoạt động của Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK “Về việc phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nắm bắt kịp thời diễn biến, tình hình tư tưởng, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, công chức trong chi bộ để có biện pháp giải quyết; giáo dục, động viên đảng viên, công chức hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


VIDEO