Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamKhối thi đua số III tổng kết công tác năm 2022

Khối thi đua số III tổng kết công tác năm 2022 Ngày 27/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Khối thi đua số III (Khối các đơn vị tham mưu, tổng hợp) gồm có: Vụ Pháp chế, Văn phòng, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức hội nghị...

Công bố Kết luận Thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Công bố Kết luận Thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội Ngày 23/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Hội nghị do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì. Tham dự công bố kết luận có đại diện...

Cục I tổng kết công tác năm 2022

Cục I tổng kết công tác năm 2022 Ngày 23/12, tại Hà Nội, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I), Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự...

Cục Phòng, Chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2022

Cục Phòng, Chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2022 Ngày 22/12, Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV), Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Cục trưởng, Cục Phòng, Chống tham nhũng Hoàng Thái Dương chủ trì hội nghị.

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2022

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2022 Ngày 22/12, Báo Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công bố Kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, kit xét...

Công bố Kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, kit xét... Ngày 22/12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức công bố Kết luận thanh tra thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế. Phó...

Vụ I tổng kết công tác năm 2022

Vụ I tổng kết công tác năm 2022 Ngày 22/12, tại Hà Nội, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu...

Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ...

Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ... Ngày 20/12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên Cao cấp. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh- Chủ tịch Hội đồng; Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy; Đại...

Văn phòng Tổng kết công tác năm 2022

Văn phòng Tổng kết công tác năm 2022 Ngày 20/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã họp tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Khối thi đua số IV tổng kết công tác năm 2022

Khối thi đua số IV tổng kết công tác năm 2022 Ngày 20/12, Khối thi đua số IV (Khối các đơn vị sự nghiệp) gồm có: Trường Cán bộ Thanh tra, Báo Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ đã tổng kết công tác thi đua...

VIDEO