Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamTrường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2022

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2022 Ngày 13/01/2022, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và trao tặng khen thưởng năm 2022. Ông Vũ Văn Chiến TTVCC, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có ông Vũ Hồng Khánh, Chủ...

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2022

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2022 Ngày 29/12, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng chủ trì Hội nghị.

Khối thi đua số III tổng kết công tác năm 2022

Khối thi đua số III tổng kết công tác năm 2022 Ngày 27/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Khối thi đua số III (Khối các đơn vị tham mưu, tổng hợp) gồm có: Vụ Pháp chế, Văn phòng, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức hội nghị...

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2022

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2022 Ngày 22/12, Báo Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Văn phòng Tổng kết công tác năm 2022

Văn phòng Tổng kết công tác năm 2022 Ngày 20/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã họp tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Khối thi đua số IV tổng kết công tác năm 2022

Khối thi đua số IV tổng kết công tác năm 2022 Ngày 20/12, Khối thi đua số IV (Khối các đơn vị sự nghiệp) gồm có: Trường Cán bộ Thanh tra, Báo Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ đã tổng kết công tác thi đua...

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổng kết công tác năm 2022

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổng kết công tác năm 2022 Ngày 19/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể công...

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2022

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2022 Ngày 19/12, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị là toàn thể...

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết năm 2022

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết năm 2022 Ngày 15/12, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra Nguyễn Quốc Văn chủ trì hội nghị.

Trường Cán bộ Thanh tra tổng kết công tác năm 2022

Trường Cán bộ Thanh tra tổng kết công tác năm 2022 Ngày 15/12, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp cùng toàn thể...

VIDEO