Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamHội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019 Ngày 10/1, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019, bàn phương hướng triển khai hoạt động năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng toàn thể thành viên Hội đồng dự họp.

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra Ngày 06/1, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra.

Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019 Ngày 31/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, bàn phương hướng triển khai kế hoạch năm 2020. Đồng chí Trương Khánh Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên chủ trì hội nghị.

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019 Ngày 27/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng...

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng... Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và các hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội...

Vụ Hợp tác Quốc tế tống kết công tác năm 2019

Vụ Hợp tác Quốc tế tống kết công tác năm 2019 Ngày 25/12, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ tổ chức tổng kết công tác, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2019

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2019 Ngày 24/12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã có buổi họp Trung tâm Thông tin về việc tổng kết, kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự họp có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, lãnh đạo TTTT và...

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tống kết công tác năm 2019

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tống kết công tác năm 2019 Ngày 20/12, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác năm 2019, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự họp có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, lãnh đạo Vụ và toàn thể công chức thuộc Vụ. ​

Vụ Pháp chế tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2019

Vụ Pháp chế tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2019 Ngày 16/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2019. Hội nghị do Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đinh Văn Minh chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ cùng...

Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2019

Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2019 Ngày 12/12, Ban Tiếp công dân TƯ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

VIDEO