Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamTrường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 Ngày 19/1, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động và bình xét khen thưởng năm 2021. Ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức...

Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC cơ quan Thanh tra Chính phủ

Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC cơ quan Thanh tra Chính phủ Ngày 05/01, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) cơ quan Thanh tra Chính phủ họp dưới sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy. Toàn thể các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc dự họp.

Thư chúc mừng năm mới 2022 của Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính...

Thư chúc mừng năm mới 2022 của Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính... Nhân dịp bước sang năm mới 2022 và đón Xuân Nhâm Dần, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân...

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2021

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2021 Ngày 17/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết công tác năm 2021

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết công tác năm 2021 Ngày 15/12, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2021

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2021 Ngày 15/12, Vụ Hợp tác Quốc tế đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2021

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2021 Ngày 15/12, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của...

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của... Ngày 14/12, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức...

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2021

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2021 Ngày 13/12, Vụ Pháp chế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, bàn phương hướng triển khai Kế hoạch công tác năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2021

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2021 Ngày 9/12, Trung tâm Thông tin đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

VIDEO