Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I)

25/05/2019

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I)

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I)​ là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ gồm: Thông tin và Truyền Thông, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành khối kinh tế ngành).

Vụ trưởng

         Ông Hoàng Hưng

         ĐT: 08049199

         Email: hoanghung@thanhtra.gov.vn

Phó Vụ Trưởng
       Ông Lê Quang Tiệp
       ĐT: 080 49281
       Email: tieplq@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ trưởng
       Ông Đinh Đăng Lập
        ĐT: 
        Email: lapdd@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ trưởng
        Ông Vũ Quốc Công
         ĐT: 080. 48858
         Email: congvq@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ trưởng
        Ông Trần Quốc Dũng
        ĐT:
        Email: dungtq@thanhtra.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO