Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

25/05/2019

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

 

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra​ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách; nghiên cứ khoa học và quản lý hoạt động khoa học của Thanh tra Chính phủ trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Trụ sở chính của Viện đặt tại thành phố Hà Nội. Viện có tên giao dịch quốc tế là: Inspectorate Strategy and Science Institute (viết tắc là ISSI). Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội.

Viện Trưởng 

       Ông Nguyễn Quốc Văn

       ĐT: 0243 7470453

       Email: vannq@thanhtra.gov.vn

Phó Viện Trưởng

       Ông Cung Phi Hùng

       ĐT: 0243 7475683

       Emai: hungcp@thanhtra.gov.vn

Phó Viện Trưởng

       Ông Nguyễn Huy Hoàng

       ĐT:

       Email: hoangnh@thanhtra.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra có tại bản đính kèm:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tài liệu đính kèm:


VIDEO