Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trung tâm Thông tin

25/05/2019

Trung tâm Thông tin

1. Trung tâm Thông tin có chức năng trên 02 lĩnh vực hoạt động chính sau đây: 

a) Là đơn vị chuyên trách, đầu mối về công nghệ thông tin, an toàn thông tin và chuyển đổi số của Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ và sự chỉ đạo, điều hành của Tổng Thanh tra Chính phủ, đáp ứng các yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ;

b) Duy trì, quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ (tại địa chỉ Thanhtra.gov.vn);

2. Trung tâm Thông tin có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT 
       TS Nguyễn Đức Thắng
       ĐT: 08048448
       Email: thangnd@thanhtra.gov.vn
Trung Tâm Thông Tin
       Điện thoại: 08048448
       Email: banbientap@thanhtra.gov.vn
       Địa chỉ liên hệ: Lô 29D, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm thông tin xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO