Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II)

25/05/2019

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II)

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (cục II)​ là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước và trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các địa phương thuộc khu vực 2, gồm 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Giai Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong phạm vi được phân công phụ trách
Cục II có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và có con dấu riêng. 
Cục Trưởng
        Ông Nguyễn Mạnh Hường​
        ĐT: 080.49035
        Email: huongnm@thanhtra.gov.vn​
Phó Cục Trưởng
        Ông Phùng Xuân Kiên
        ĐT: 08048867
        Email: kienpx@thanhtra.gov.vn
Phó Cục Trưởng
         Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết
         ĐT:
         Email: tuyetnta@thanhtra.gov.vn​
 
Chức năng, nhiệm vụ của Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO