Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tìm kiếm tin tức

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

08-12-2023

Ngày 8/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.
Cục I tổng kết công tác năm 2023

Cục I tổng kết công tác năm 2023

08-12-2023

Ngày 08/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I).
Vụ I tổng kết công tác năm 2023

Vụ I tổng kết công tác năm 2023

08-12-2023

Ngày 8/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hoàng Hưng, Vụ trưởng chủ trì hội nghị.
Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2023

Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2023

07-12-2023

Ngày 07/12, tại Hà Nội, Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp chủ trì hội nghị.
Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11/2023

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11/2023

07-12-2023

Ngày 07/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy, Đặng Công Huẩn, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

06-12-2023

Theo Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 202023 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường làm việc với Tạp Chí Thanh tra

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường làm việc với Tạp Chí Thanh tra

06-12-2023

Ngày 6/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, viên chức Tạp chí Thanh tra về kết quả công tác 11 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của đơn vị. Toàn thể Lãnh đạo, viên chức Tạp chí Thanh tra cùng dự buổi làm việc.
Hội nghị tổng kết công tác đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng

Hội nghị tổng kết công tác đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng

06-12-2023

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì hội nghị.
Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết công tác năm 2023

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết công tác năm 2023

06-12-2023

Ngày 05/12, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Văn phòng, Vụ Tổ chức Cán bộ cùng toàn thể viên chức của Viện.
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

04-12-2023

Ngày 04/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

VIDEO