Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamThanh tra Chính phủ hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia

Thanh tra Chính phủ hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia Ngày 11/3/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Dương Quốc Huy đã chủ trì buổi Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do bà Sok Vilay, Quốc vụ khanh thường trực, Bộ Thanh tra...

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Thanh tra Chính phủ Ngày 07/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Vụ Kế hoạch Tổng hợp đã có...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Vụ Kế hoạch Tổng hợp đã có... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành QĐ về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Vụ Kế hoạch Tổng hợp đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc soạn thảo, biên tập hồ sơ trình NQ số 37/2023/UBTVQH15.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 16 tập thể là Thanh tra bộ và...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 16 tập thể là Thanh tra bộ và... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 16 tập thể là Thanh tra bộ và các tập thể thuộc Thanh tra Bộ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, 2023.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tiếp dân định kỳ tại tỉnh Bắc Ninh

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tiếp dân định kỳ tại tỉnh Bắc Ninh Ngày 06/3/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh, số 01 đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ theo Luật Tiếp công dân. Dự buổi...

Thanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ tháng 2/2024

Thanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ tháng 2/2024 Ngày 5/3/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 10 tập thể là Thanh tra tỉnh,...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 10 tập thể là Thanh tra tỉnh,... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 10 tập thể là Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 4 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ...

Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 4 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ... Ngày 06/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 4 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 27 cá nhân thuộc Thanh tra các...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 27 cá nhân thuộc Thanh tra các... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 27 cá nhân thuộc Thanh tra các Bộ, ngành đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể là Thanh tra tỉnh,...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể là Thanh tra tỉnh,... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể là Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 1 tập thể và 01 cá nhân thuộc Thanh tra TP Hải Phòng đã hoàn thành...

VIDEO