Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 406 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

16:42 17/11/2022

Ngày 03/11/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 406 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

16:40 28/10/2022

Ngày 27/10/2022, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2022)

16:17 19/10/2022

Ngày 17/10/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2022).

Quyết định về việc khen thưởng cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

16:32 22/09/2022

Ngày 16/9/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Báo cáo kết quả công tác Quý III/2022 và kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022

08:59 14/09/2022

Ngày 12/9/2022, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc báo cáo kết quả công tác Quý III/2022 và kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022.

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

16:11 30/08/2022

Ngay 29/8/2022, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Thông báo về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2023

16:39 01/08/2022

Ngày 01/8/2022, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đã có thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2023.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp lam việc tại Trường Cán bộ Thanh tra năm 2022

16:23 27/07/2022

Ngày 22/7/2022, Trường Cán bộ Thanh tra đã có Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp lam việc tại Trường Cán bộ Thanh tra năm 2022.

Bổ sung chi tiêu vào Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

16:13 22/07/2022

Ngày 21/7/2022, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc bổ sung chi tiêu vào Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

16:13 21/07/2022

Ngay 20/7/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

16:56 14/07/2022

Ngày 14/7/2022, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 1058/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

Xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

09:33 08/06/2022

Ngày 03/6/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 843/TTCP-C.IV về việc xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

16:06 29/04/2022

Ngày 29/4/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu.

Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra

08:40 27/04/2022

Ngày 19/4/2022, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác năm 2021

16:37 31/03/2022

Ngày 30/3/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác năm 2021.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 219 tập thể và cá nhân của Thanh tra các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác năm 2020-2021

16:30 31/03/2022

Ngày 30/3/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 219 tập thể và cá nhân của Thanh tra các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác năm 2020-2021.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 06 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021

09:22 23/03/2022

Ngày 22/3/2022,Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 06 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021.

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

16:49 22/03/2022

Ngày 21/3/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

16:27 21/03/2022

Ngày 18/3/2022, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

16:35 18/03/2022

Ngày 18/3/2022, Thanh tra Chính phủ có Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 .

Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

16:17 09/03/2022

Ngày 04/3/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022.

Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học năm 2023

15:55 25/01/2022

Ngày 17/01/2022, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đã có Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học năm 2023.

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bình Phước

15:52 21/01/2022

ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bình Phước .

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021

15:50 21/01/2022

Ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021.

Rà soát, bổ sung báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

15:10 21/01/2022

Ngày 19/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc rà soát, bổ sung báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần

16:58 19/01/2022

Ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 11 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong việc tổ chức, triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ

16:56 19/01/2022

Ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 11 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong việc tổ chức, triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Công đoàn Thanh tra Chính phủ, bà Lại Kim Dung và bà Đàm Thị Hạnh, Thanh tra Chính phủ

16:54 19/01/2022

Ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Công đoàn Thanh tra Chính phủ, bà Lại Kim Dung và bà Đàm Thị Hạnh, Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tằng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 23 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021

16:58 18/01/2022

Ngày 11/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tằng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 23 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021.

Quyết định về việc tằng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 58 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020-2021

16:56 18/01/2022

Ngày 11/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tằng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 58 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020-2021.

Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 13 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

16:52 18/01/2022

Ngày 01/11/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 13 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra từ năm 2019 đến năm 2021.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 67 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

16:32 18/01/2022

Ngày 17/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 67 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 17 tập thể cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

16:28 18/01/2022

Ngày 17/1/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 17 tập thể cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19

08:51 18/01/2022

Ngày 14/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc thực hiện thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022

17:03 17/01/2022

Ngày 14/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022.

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

16:14 12/01/2022

Ngày 07/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021

16:32 11/01/2022

Ngày 10/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021.

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra

16:29 11/01/2022

Ngày 10/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Quyết định tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

16:26 11/01/2022

Ngày 10/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 14 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua, yêu nước ngành Thanh tra năm 2021.

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra

17:05 10/01/2022

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra

Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 25 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh

15:06 10/01/2022

Ngày 30/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 25 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

Quyết định về việc tăng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Lê Thế Chiến, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra

15:03 10/01/2022

Ngày 31/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tăng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Lê Thế Chiến, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra.

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022

08:45 10/01/2022

Ngày 07/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022.

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

09:02 16/12/2021

Ngày 14/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV.

Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 13 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương

14:58 10/12/2021

Ngày 07/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 13 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương

14:54 10/12/2021

Ngày 07/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Báo cáo Quý IV và báo cáo tổng kết công tác năm 2021

16:22 07/12/2021

Ngày 06/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc Báo cáo Quý IV và báo cáo tổng kết công tác năm 2021.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra, Thanh tra thành phố Cần Thơ

09:21 25/11/2021

Ngày 23/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra, Thanh tra thành phố Cần Thơ.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 29 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

09:47 19/11/2021

Ngày 02/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 29 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 16 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

09:45 19/11/2021

Ngày 02/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 16 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho ông Phạm Trường Giang - Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

09:42 19/11/2021

Ngày 02/11/2021, Thanh tra Chính phủ Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho ông Phạm Trường Giang - Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 188 cá nhân thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ

09:39 19/11/2021

ngày 02/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 188 cá nhân thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 720 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh

09:36 19/11/2021

ngày 02/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 720 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

16:32 17/11/2021

Ngày 17/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Thông báo về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

10:38 16/11/2021

Ngày 12/11/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra đã có thông báo về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra.

Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

16:25 12/11/2021

Ngày 11/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông cáo báo chí kết quả 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của ngành Thanh tra

08:38 05/11/2021

Ngày 01/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông cáo báo chí kết quả 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của ngành Thanh tra.

Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và công chức, viên chức năm 2021

10:55 02/11/2021

Ngày 01/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và công chức, viên chức năm 2021.

Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2021"

16:42 20/10/2021

Ngày 19/20/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2021".

Triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

16:50 13/09/2021

Ngày 13/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

15:11 13/09/2021

Ngày 10/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021

16:25 08/09/2021

Ngày 07/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác Quý III và Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021

15:28 08/09/2021

Ngày 07/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả công tác Quý III và Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021.

Tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

16:43 26/08/2021

Ngày 19/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

11:53 25/08/2021

Ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

16:35 24/08/2021

Ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" kèm đề thi và mẫu bài dự thi.

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 (PACA INDEX 2019)

17:23 09/08/2021

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 (PACA INDEX 2019)

Đôn đốc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

16:52 06/08/2021

Ngày 06/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc đôn đốc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

Thông báo kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 05 khu phố thuộc 03 phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

15:22 22/07/2021

ngày 21/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 05 khu phố thuộc 03 phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

16:32 19/07/2021

Ngày 19/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2022

08:39 14/07/2021

Ngày 12/7/2021, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2022.

V/v hoãn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Thanh tra

15:52 09/07/2021

Ngày 9/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc hoãn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Thanh tra.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

16:45 05/07/2021

Ngày 05/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

Giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 11

15:54 02/07/2021

Ngày 02/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1048/TTCP-KHTH về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 11.

Thông báo chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội

16:55 16/06/2021

Ngày 15/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo về việc chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội.

VIDEO