Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 9 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ và 2 cá nhân là cán bộ chiến sỹ công an quận Hà Đông và Công an thành phố Hà Nội

08:40 01/06/2021

Ngày 28/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 09 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ và 02 cá nhân là cán bộ chiến sỹ công an quận Hà Đông và Công an thành phố Hà Nội.

Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

16:43 20/05/2021

Ngày 20/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra Chính phủ

16:41 20/05/2021

Ngày 29/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra Chính phủ.

Thông tin về việc khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020

11:18 18/05/2021

Văn bản số 94/TCCB-TĐKT ngày 13/5/2021 và Văn bản số 99/TCCB-TĐKT ngày 18/5/2021 về các trường hợp được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020.

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

16:15 05/05/2021

Ngày 05/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra

09:14 20/04/2021

Ngày 19/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V.

Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra

16:03 14/04/2021

Ngày 12/3/2021, Trường Cán bộ Thanh tra đã có văn bản về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra.

Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2021

16:18 13/04/2021

Ngày 10/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2021.

Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

10:30 12/04/2021

Ngày 08/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 135 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện, cấp sở và 85 cá nhân thuộc Thanh tra các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra huyện, sở

16:11 24/03/2021

Ngày 15/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 135 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện, cấp sở và 85 cá nhân thuộc Thanh tra các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

VIDEO