Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 1/2023

06-02-2023

Ngày 3/2, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ về công tác tháng 1, phương hướng nhiệm vụ tháng 2/2023. Tham dự họp giao ban là các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tại hội nghị giao ban cho thấy, trong tháng 1/2023, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ Tổng TTCP phủ giao. Trong đó tiếp tục quan tâm hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ban hành 01 kết luận thanh tra, tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, trong đó triển khai được 3 cuộc thanh tra mới theo kế hoạch.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, chủ động phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động công dân đeo bám tại Hà Nội trong dịp Tết trở về địa phương ăn Tết. Trong tháng 1/2023, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 562 lượt với 939 công dân đến trình bày 561 vụ việc; 26 đoàn đông người (25 vụ việc). Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp nhận 1.324 đơn (tháng trước chuyển sang 244 đơn, tổng số đơn phải xử lý là 1.568 đơn), đã phân loại, xử lý 1.411 đơn, trong đó hướng dẫn, chuyển 464 đơn đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.

Triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; xây dựng Chiến lược quốc gia về PCTN; hoàn thành và ban hành thông báo điểm đánh giá công tác PCTN năm 2021 của các địa phương; giúp Tổng Thanh tra chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra công tác PCTN tại các địa phương theo Kế hoạch.

Ngoài ra, các mặt công tác khác được các cục, vụ, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp và cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 1 cũng như phương hướng triển khai nhiệm vụ tháng 2/2023. Tổng TTCP ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng 1 của các đơn vị, cục vụ, trong đó nổi bật là công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), công tác PCTN, xây dựng thể chế.

Về nhiệm vụ tháng 2, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị các cục, vụ được giao chủ trì phải chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; chú trọng thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở, đảm bảo các công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định. Các cục địa bàn chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương chủ động nắm tình hình KN,TC trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý...

Về PCTN, Cục IV sớm hoàn thành trong quý I về kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; trình ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập...; chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong lưu ý các đơn vị, cục, vụ nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý, tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng và Quy chế 465 về hoạt động đoàn thanh tra của TTCP. Công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật nhà nước.


VIDEO