Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Cục II tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2019.

18-12-2019

​Ngày 18/12/2019, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực II (Cục II) đã tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ các mặt công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục II đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2019. Cụ thể:

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên được chú trọng; phân công cán bộ phụ trách địa bàn chủ động hơn trong việc đôn đốc các địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, nắm bắt thông tin về tình hình KNTC để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 10/03/2019 của Thanh Tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; chuẩn bị nội dung để Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với 4 địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; phối hợp với các địa phương bàn giải pháp tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp; đồng thời hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ phối hợp trên các lĩnh vực công tác được giao, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn khu vực; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.

Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Cục cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết luận trình Tổng TTCP ký ban hành 09 cuộc thanh tra từ những năm trước chuyển sang (07 cuộc theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất); triển khai thực hiện 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019; tham mưu xây dựng định hướng chương trình thanh tra và xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 trình Tổng TTCP phê duyệt. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình.
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP về rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; chủ động đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc KNTC phức tạp, đông người; tham mưu, đề xuất và trực tiếp thành lập các Đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện việc xử lý theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ với 10 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu, xử lý một số vụ việc do Quốc hội và các cơ quan khác chuyển đến.

Nhìn chung, năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện xong 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm theo Kế hoạch; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Cục có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn, đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Cục II đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2018.

Trên cơ sở kết quả công tác chuyên môn, công tác Đảng, Cục đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, đảng viên và bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP.


VIDEO