Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Cục I tổng kết công tác năm 2023

08-12-2023

Ngày 08/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I).

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), công tác quản lý Nhà nước tại địa bàn được quan tâm, ngay sau khi định hướng thanh tra được phê duyệt, Cục I kịp thời đôn đốc Thanh tra các tỉnh, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch để trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo thời gian và tiến độ theo quy định.

Đồng thời, chủ động bám sát địa bàn, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, Thanh tra các tỉnh, thành phố, nắm chắc thông tin về tình hình KNTC của các địa phương để tham mưu, đề xuất lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thành lập các Tổ công tác, Đoàn Thanh tra hoặc ban hành các văn bản để chỉ đạo, xử lý kịp thời góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội tại các địa phương trong khu vực, hạn chế công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp về Trụ sở tiếp công dân TW.

Thường xuyên đôn đốc các địa phương trên địa bàn rà soát để chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh cũng như giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, số 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Trong năm 2023, Cục I được giao tham mưu, đề xuất và trực tiếp thành lập các Đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện 33 vụ việc. Cục đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với Ban Tiếp công dân TW chuẩn bị nội dung phục vụ công tác tiếp dân định kỳ của Tổng Thanh tra; chuẩn bị nội dung, tham dự các buổi đối thoại, với một số công dân; đôn đốc địa phương trong khu vực thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo xử lý, giải quyết vụ việc sau tiếp công dân định kỳ của Tổng Thanh tra.

Tham mưu xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả công tác giải quyết KNTC; dự kiến các vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà Đại biểu Quốc hội quan tâm phục vụ các kỳ họp Quốc hội, Chính phủ; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết việc triển khai công tác tiếp dân, giải quyết KNTC liên quan đến việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.

Về công tác thanh tra, trong năm 2023, Cục I triển khai thực hiện 8 cuộc thanh tra, trong đó có: 4 cuộc theo kế hoạch kỳ trước chuyển sang, 2 cuộc thanh tra đột xuất, 2 cuộc theo kế hoạch năm 2023; đã ký ban hành và công khai 3 kết luận thanh tra; hoàn thiện 3 dự thảo kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ký kết luận (1 cuộc đột xuất của năm 2023; 2 cuộc của năm 2022 chuyển tiếp); đang triển khai thực hiện 2 cuộc theo kế hoạch năm 2023.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy đánh giá cao kết quả công tác của Cục I trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại Cục I là đơn vị không có các cuộc thanh tra bị chậm tiến độ so với kế hoạch được duyệt. Có được thành quả này do sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tổng Thanh tra Chính phủ cùng với sự vào cuộc của tập thể Lãnh đạo, công chức của Cục. Cùng với đó, các cuộc thanh tra được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; kế hoạch thanh tra bài bản, rõ ràng; kết luận thanh tra đủ căn cứ pháp lý...

Với tinh thần đoàn kết cùng sự quyết tâm cao trong tập thể Lãnh đạo, công chức của Cục I, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy hi vọng, Cục I sẽ phát huy những kết quả đạt trong năm 2023, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024.


VIDEO