Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2023

07-12-2023

Ngày 07/12, tại Hà Nội, Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, Ban Tiếp công dân TƯ đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày Lễ, Tết của đất nước.

Trong công tác tiếp công dân, Ban đã tổ chức tốt công tác phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở, điều hòa, phối hợp giữa các cơ quan TƯ tham gia tiếp công dân tại Trụ sở đảm bảo mọi công dân đến đều được tiếp, hướng dẫn và giải thích tận tình theo qui định; xử lý kịp thời, chính xác những đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến Trụ sở và Thanh tra Chính phủ (TTCP)

Năm 2023, Trụ sở Tiếp công dân TƯ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tiếp thường xuyên 3.768 lượt với 10.073 lượt công dân đến trình bày 3.640 vụ việc (KN 1.799 việc, TC 461 việc, kiến nghị và phản ánh 1.380 việc); có 314 lượt đoàn đông người.

Về xử lý đơn thư, Ban đã phân loại, xử lý 13.291/13.597 đơn, trong đó có 5.494 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 41,33% (KN: 5.111 đơn,TC: 89 đơn, kiến nghị và phản ánh: 294 đơn).

Ngoài kết quả đạt được, trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban cũng còn một số khó khăn, tồn tại như: công tác tham mưu lãnh đạo TTCP trong việc thực hiện tiếp công dân định kỳ còn hạn chế; việc kiểm tra, đôn đốc tại địa phương về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư chất lượng chưa cao. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành hoạt động có nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao; còn vướng mắc trong việc thực hiện một số nội dung báo cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng và triển khai Nghị định số 55/2022/TT-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh...

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng ý với bản dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Ban, báo cáo đã đánh giá  đầy đủ những kết quả cũng như những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân và đề ra các biện pháp giải quyết.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ Nguyễn Hồng Điệp đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng thời đề nghị Phòng Tổng hợp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Trưởng ban Nguyễn Hồng Điệp cho biết Ban Tiếp công dân TƯ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 705/QĐ-TTCP ngày 06/8/2018 của TTCP, tập trung đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các kỳ Hội nghị TƯ, kỳ họp Quốc hội khóa XV và các ngày lễ, Tết của đất nước. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ và TTCP trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC.

Tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo TTCP trong quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiểm tra, đôn đốc; công tác theo dõi, dự báo tình hình KNTC của công dân để chủ động tham mưu phương án giải quyết, tránh để phát sinh điểm nóng trong thời gian diễn ra các kỳ họp của TƯ và Quốc hội. Làm tốt công tác tham mưu cho Tổng Thanh tra tiếp dân định kỳ theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra đôn đốc đối với các vụ việc đã được tiếp và chuyển xử lý...

Cùng ngày, Đảng bộ Ban Tiếp công dân TƯ cũng tiến hành tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2023.


VIDEO