Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ

18-10-2023

Ngày 16/10, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí: Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng đại diện một số Lãnh đạo đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW được ban hành, Ban Cán sự đảng đã phối hợp với Đảng ủy TTCP tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, để cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Ban Cán sự đảng TTCP đã phối hợp với Đảng ủy ban hành một số chương trình, kế hoạch để thực hiện. Qua đó, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Báo cáo nêu rõ, từ năm 2013 đến tháng 6/2023, TTCP chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đã tiếp 200.512 lượt người với 51.050 vụ việc (khiếu nại 31.293, tố cáo, 9.242, khiến nghị phản ánh 10.515), với có 5,227 lượt đoàn đông người.Tiếp nhận, giải quyết, xử lý 146.070 đơn, trong đó có 44.056 đơn đủ điều kiện xử lý và 102.014 đơn không đủ điều kiện xử lý. Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân đối với 66 vụ việc, trong đó có 39 đoàn đông người. Kiểm tra rà soát, kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý 550 vụ việc khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ giao...

Ban Cán sự đảng, Đảng ủy TTCP thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể để đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện gắn với việc động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, điển hình, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong công tác dân vận.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả Ban Cán sự đảng TTCP đạt được trong công tác dân vận thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Lam đề nghị, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy TTCP tiếp tục triển khai có chiều sâu Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW gắn với các văn bản của Trung ương, Chính phủ; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện nghị quyết cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn nhằm tạo được đồng thuận của người dân.

Đồng thời, tập trung giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân trong quá trình thi hành công vụ. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, rà soát và chọn mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu để nhân rộng nhằm tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong toàn ngành cũng như trong cộng đồng… Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra giám sát; nâng cao nghiệp vụ công tác; củng cố, kiện toàn bộ máy; nỗ lực với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của TTCP, đồng chí Nguyễn Lam ghi nhận và khẳng định, Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp thu, tổng hợp để xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

 

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Cán sự đảng TTCP, đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Phó Tổng TTCP tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Đồng thời khẳng định, công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu, có ý nghĩa chiến lược đối với công tác xây dựng Đảng và toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và của ngành Thanh tra nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Dương Quốc Huy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn ngành Thanh tra tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả công tác dân vận; xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện nghị quyết cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, nhiệm vụ của ngành Thanh tra nói chung và TTCP nói riêng nhằm tạo được đồng thuận của người dân./


VIDEO