Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Quán triệt, học tập, nghiên cứu nội dung cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

02-03-2023

Ngày 28/2, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh, Lê Sỹ Bảy cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, Trưởng các đoàn thể Thanh tra Chính phủ; Cấp ủy các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; Cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở cùng dự hội nghị.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Trong đó, cuốn sách tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọnggóp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong các bài phát biểu kết luận tại 36 phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách được trình bày xen kẽ với 111 bức ảnh minh họa, được sắp xếp theo trật tự thời gian và gắn với các sự kiện, hoạt động của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, làm tăng độ hấp dẫn, sinh động của cuốn sách.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đồng sức, đồng lòng từ trên xuống dưới trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.


VIDEO