Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Phiên họp lần thứ 12 Nhóm công tác liên chính phủ về Phòng ngừa tham nhũng và Nhóm đánh giá thực thi Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC)

09-07-2021

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), trong thời gian từ 14-18/6/2021,Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã tham dự trực tuyến Phiên họp lần thứ 12 Nhóm công tác Liên Chính phủ mở rộng về Phòng ngừa tham nhũng (gọi tắt là Nhóm Phòng ngừa) và Nhóm đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (gọi tắt là Nhóm Đánh giá thực thi).

Nhóm Đánh giá thực thi và Nhóm Phòng ngừa là những nhóm liên chính phủ mở do Hội nghị các quốc gia thành viên UNCAC thành lập. Nhóm Đánh giá thực thi có chức năng giám sát quá trình đánh giá, từ đó nhận diện các thách thức và thực tiễn tốt và xem xét các nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo thực thi UNCAC một cách hiệu quả. Nhóm Phòng ngừa có chức năng tư vấn và hỗ trợ Hội nghị quốc gia thành viên UNCAC về các biện pháp phòng ngừa theo Chương II của Công ước.

Phiên họp lần thứ 12 của Nhóm Phòng ngừa và Nhóm Đánh giá thực thi lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục tác động đến các hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội toàn cầu, đặc biệt về mặt y tế. Trước tình hình đó, Ban Thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên UNCAC đã quyết định tổ chức các Cuộc họp theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, theo đó mỗi quốc gia có thể cử hai đại diện dự trực tiếp các phiên họp tại Trụ sở Cơ quan Liên hợp quốc về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại Áo, những trường hợp không tham dự trực tiếp được thì sẽ họp trực tuyến.

Các phiên họp diễn ra dưới sự điều hành của Ông Harib Saeed al-Amimi (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất), Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên lần thứ 8 (COSP8); với sự tham dự trực tuyến và trực tiếp của các đại diện từ 103 quốc gia thành viên, ngoài ra còn có đại diện các cơ quan, tổ chức khu vực châu Âu và châu Mỹ La-tinh và các cơ quan của Liên hợp quốc, và quan sát viên của của các hiệp hội, tổ chức liên chính phủ.

Phiên họp lần này của hai Nhóm đã tập trung vào nhiều chủ đề quan trọng. Cụ thể, các nội dung được tập trung thảo luận bao gồm: (i) Trách nhiệm của pháp nhân đối với các tội tham nhũng; (ii) Tính hiệu quả, phù hợp và răn đe của các biện pháp xử phạt hành vi tham nhũng; (iii) Nhu cầu và biện pháp hỗ trợ kỹ thuật để các quốc gia, đặc biệt là quốc gia đang phát triển, thực thi Công ước một cách có hiệu quả; (iv) Vai trò của Quốc hội/Nghị viện và các cơ quan lập pháp khác trong việc đẩy mạnh thực thi Công ước; (v) Vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, đề xuất, kiến nghị về các vấn đề kỹ thuật và nội dung liên quan khác cũng như các trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới và chương trình dự kiến cho phiên họp lần thứ 13 của 02 nhóm công tác cũng đã được trao đổi, thảo luận và thông qua tại Phiên họp này.


VIDEO