Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng”

27-12-2017

Ngày 27/12, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng” do Ths. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm. Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện trưởng, Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo kết quả nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài cho rằng, qua tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN và 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá X, công tác PCTN chưa đạt mục tiêu đề ra; quản lý nhà nước về PCTN còn nhiều hạn chế, hiệu quả phòng ngừa tham nhũng chưa cao; công tác thanh tra phát hiện nhiều sai phạm lớn nhưng ít phát hiện tham nhũng; kiến nghị xử lý hình sự chưa tương xứng; thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ thấp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có nguyên nhân do hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước, trong đó có vai trò, trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ. Do đó, Ban chủ nhiệm đề tài nêu vấn đề về việc cần tiếp tục nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng để tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN là rất cấp thiết; đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khách quan của công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước; yêu cầu chính trị của Đảng, Nhà nước; kỳ vọng của nhân dân và cả yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Đa số các ý kiến thành viên Hội đồng cho rằng, báo cáo kết quả nghiên cứu cũng đã thể hiện rõ tình hình nghiên cứu của vấn đề. Đề tài đã có hướng tiếp cận phù hợp khi nghiên cứu, phân tích, làm rõ nhiều vấn đề lý luận về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong công tác này, nhất là những yếu tố tác động đến hiệu lực, hiệu quả thực hiện chức năng phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng của Thanh tra Chính phủ; phân tích thực trạng pháp luật và thực trạng thực hiện công tác này của Thanh tra Chính phủ trong những năm gần đây, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, để từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp và đóng góp những kiến nghị thiết thực nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Kết quả nghiên cứu đề tài cũng thể hiện đây là công trình nghiên cứu công phu, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt; thông tin trích dẫn trong đề tài cơ bản bảo đảm độ tin cậy; số liệu, văn bản được cập nhật tương đối tốt. Kết quả nghiên cứu có thể hiện được tính mới và có giá trị khoa học…

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, đề tài sẽ hoàn thiện hơn nếu khắc phục được một số vấn đề như: trong phần phân tích về tính cấp thiết của đề tài cần đề cập rõ nét hơn về yêu cầu của Đảng, Nhà nước, cũng là kỳ vọng của nhân dân đối với vai trò của Ngành thanh tra và Thanh tra Chính phủ trong quản lý nhà nước về PCTN và hoạt động thanh tra chống tham nhũng. Chương I, đề tài đã phân tích và đưa ra khái niệm chung về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiếp đó phân tích quan niệm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng nhưng 2 vấn đề lý luận này chưa được phân tích, so sánh để làm toát lên vấn đề nghiên cứu trong mối liên hệ, tương quan giữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP với yêu cầu của phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng
Từ những ý kiến nêu trên, Hội đồng đánh giá đề tài đủ điều kiện nghiệm thu và đạt loại khá./.
PV

VIDEO