Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Họp Tổ công tác sửa Luật Phòng, chống tham nhũng

13-06-2012

Ngày 12/6, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, dưới sự chủ trì của Phó tổng Thanh tra Chính phủ NguyễnVăn Thanh, Tổ công tác sửa Luật Phòng, chống tham nhũng đã họp phân công nhiệm vụ và bàn về nội dung sửa đổi Luật này.

Mụcđích của việc xây dựng Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi nhằm: ngănchặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến rõ rệt đểgiữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, côngchức kỷ cương, liêm chính.

Yêucầu của việc sửa đổi Luật đó là xác định rõ mục tiêu, điều kiện, trách nhiệmcủa cơ quan, tổ chức, cá nhân phải cụ thể, đảm bảo tính khả thi. Xây dựng Dự ánLuật sửa đổi phải dựa trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị lần thứ III của BCH TWĐảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chốngtham nhũng, lãng phí; Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ươngkhóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba, Ban chấphành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácphòng, chống tham nhũng lãng phí; Công ước của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng.v.v… 

Xácđịnh rõ mục đích và yêu cầu như trên Tổ công tác tiến hành xây dựng Dự thảonhững nội dung cần sửa đổi, phân công nhiệm vụ các thành viên tổ công tác. Theođó,  đồng chí Đỗ Gia Thư – Vụ trưởng VụPháp chế - TTCP là Tổ trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Phápchế là Tổ phó. 

Phátbiểu tại cuộc họp, đồng chí Phó tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh yêu cầu, dothời gian của việc xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi là rất gấp. Do đó, Tổ công táccần phải có kế hoạch chi tiết về thời hạn, cụ thể: đến ngày 25/6 phải xây dựngxong đề cương, dự thảo Luật phải có trước ngày 5/7 và đưa lên trang thông tinđiện tử của ngành lấy ý kiến rộng rãi. Đầu tháng 8 gửi xin ý kiến Bộ Tưpháp.Giao Cục IV rà soát lại toàn bộ nội dung cần sửa đổi và phải đảm bảo khôngđể sót vấn đề. Bên cạnh đó, đồng chí Phó tổng thanh tra cũng nhắc nhở, sau khithống nhất với sự phân công công việc, các thành viên bắt tay vào việc liên tụctrong khoảng thời gian từ nay đến giữa tuần sau có thể đưa nội dung ra thảoluận xin ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi./.

Thanh Loan


VIDEO